/Files/images/сад 1.JPG Дошкільний заклад "Ромашка", розташований у мальовничому місті Вишневе, на Київщині. Педагоги закладу турбуються про фізичний, моральний, розумовий розвиток дошкільнят. Наприкінці дошкільного дитинства простежуються нервові розлади приблизно у кожної п'ятої дитини, а функціональні - у кожної третьої.

Діти зростають у вельма складних екологічних умрвах. Працівники Українського інституту екології людини достовірно зафіксували, що саме через 10 років після Чорнобильської трагедії негативний вплив екології на здоров'я дошкільників зріс майже утричі.

Численні дані про зниження імунітету та різкого збільшення різних алергічних реакцій є наслідком забруднення зовнішнього природного середовища життя людини і особливо внутрішнього середовища організму.

Зважаючи на викладене, з'явився новий термін "ендоекологія" (від грец. ендо - всередині). Забруднення організму людини, особливо дитини, сьогодні є настільки серйозною проблемою, що вчені порушили питання про появу в майбутньому нової форми життя, оскільки людина в умовах ендоекологічного ортруєння міжклітинного середовища існувати не може.

У нашій країні пріоритетом має стати профілактика захворювань, перенесення акцентів уваги з хворої дитини на здорову.

Постійне погіршення екології довкілля, нагромадження в організмі людини токсинів, різних бактерій, вірусів, вплив хімічних факторів, електромагнітного поля призвели до того, що внутрішнє середовище організму суттєво відрізняється від природного. Отже, слід скористатися експресними методами, які ще до початку патологічного процесу виявляють функціональні порушення в організмі дитини.

Український інститут екології людини допоміг нам у проведенні експрес-діагностики функціонального стану здоров'я дитини. За допомогою спеціальної апаратури фіксується інформація про ті органи або фізіологічні системи, які порушують стан здоров'я дитини. Кожен наш дошкільник отримав "ендоекологічний паспорт здоров'я", у якому визначено, на що варто звернути увагу педагогам, лікарям, батькам, щоб діти росли здоровими.

Сьогодні основним завданням має бути прояв максимальної людяності, щоб захистити дітей, забезпечити їхнє конституційне право на здоров'я і повноцінне життя. Дитина не може чекати на кращі часи. Нам слід переходити від видимої турботи про дітей до реальної та надавати їм можливість бути здоровими.

Людина, як зазначав В. Вернадський, - це єдине: фізичне і духовне. І лише в нерозривній єдності духовного і фізичного людина здорова й екологічно незалежна. А забезпечити цю гармонію розвитку дитини можуть дорослі (педагоги, медики, психологи), проводячи моніторинг здоров'я, впроваджуючи в практику методи ендоекологічної детоксикації (від де - виділення і токсин - отрута) та оздоровлення.

/Files/images/напрямки оздоровче.jpg

/Files/images/лин 02.gif

Програма

сприяння розвитку здоров’я

«Малятко-здоров’ятко»

Пояснювальна записка

У Законах України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про охорону дитинства", Указі Президента "Про Національну програму "Діти України", у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті та інших нормативних документах пріоритетними визначені завдання: виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я дошкільнят.

Реальність нашого українського сьогодення з його кризовим екологічним станом, спричиненим наслідками Чорнобильської катастрофи змушує констатувати нами той факт, що смуга хвороб переповнює наш рід, зокрема гострою стала проблема погіршення стану здоров'я найменших громадян України - дітей дошкільного віку.

Незалежно від часу, актуальними і цілеспрямованими для нас є слова видатного українського педагога В. О. Сухомлинського: "Турбота про здоров'я - найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили".

Свідченням щирої турботи про стан здоров'я дітей є створення на Україні широкої мережі дошкільних закладів компенсуючого і комбінованого типу. Такі дошкільні заклади працюють в співдружності з науковцями та медиками, працюють по нестандартним профілактично-оздоровчим програмам, концепціям. Ці пошуки і впровадження інноваційних форм роботи дають хороший результат по зміцненню здоров'я дітей.

Спостереження за станом здоров'я дітей, аналіз стану захворювань, виявлення причин, що спонукають до частих довготривалих захворювань, зацікавленість в зміцненні їх здоров'я і вирішили цілеспрямованість діяльності нашого колективу.

Створення дошкільного закладу компенсуючого типу по профілактиці та лікуванню дітей із захворюваннями органів дихання та опорно-рухового апарату покладає початок розвитку інноваційних форм роботи по оздоровленню та зміцненню здоров'я дітей. Девіз: "Здоров'я дитини - ні з чим незрівнянна цінність" повинен проходить через всю освітню, виховну, оздоровчу систему роботи дошкільного навчального закладу.

Актуальність розробленої програми сприяння розвитку здоров'я «Малятко-здоров'ятко» обумовлена незадовільним станом здоров'я дітей, відсутністю програми профілактично-оздоровчої роботи в сім'ї, закладах освіти, низьким рівнем обстеження дітей медичними працівниками для запобігання виникнення хвороби, відсутністю нових технологій зміцнення дитячого організму, недотриманням здорового способу життя, екологічним забрудненням довкілля та необхідністю реалізації пріоритетних завдань збереження та зміцнення здоров'я дітей, формування у представників підростаючого покоління позитивної мотивації на здоровий спосіб життя прилучення дошкільних навчальних закладів до міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'я».

Дана програма складена, розроблена і введена в дію на основі Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Базового компонента дошкільної освіти в Україні» і побудована на наступних основних принципах:

1. Принцип розвиваючого навчання.

Педагогові необхідно знати рівень розвитку кожної дитини, визначати її зону найближчого розвитку, використовувати варіативність навчальних завдань відповідно до можливостей кожної дитини, дбати про те, щоб під впливом одержаних знань у дітей розвивались психічні пізнавальні процеси та емоційно-вольова сфера.

2. Принцип навчання, що виховує.

Навчання та виховання нерозривно пов'язані одне з одним. Знання дітей з питань еколого-валеологічної освіти, безпеки життєдіяльності, забезпечення здорового способу життя не лише збагачують досвід дітей, а й виховують бережне ставлення до себе, до власного здоров'я, до цінності життя.

3. Принцип системності і послідовності навчання, виховання, оздоровлення.

Встановлювати взаємозв'язки, зваємозалежність між отриманими знаннями, сформованими уміннями та навичками, переходити від простого та складного, враховувати особливості стану здоров'я дитини, дотримуватися системності в різних видах діяльності.

4. Принцип доступності.

Зміст роботи з дітьми повинен відповідати віковим та індивідуальним особливостям дітей, рівневі розвитку, їх інтересам.

5. Принцип індивідуалізації.

Кожен методичний захід повинен будуватись з урахуванням психічного, фізичного, соціального, духовного, емоційно-вольового розвитку дитини, її особистісних властивостей.

6. Принцип зв'язку з життям.

Педагог і дитина повинні вміти встановлювати зв'язки передбачуваних ситуацій з реальним життям, навколишнім середовищем.

7. Принцип свідомості дітей у засвоєнні знань.

Ведучу роль у навчанні відіграє педагог, він ставить проблему, визнає завдання, темп. Але завдяки правильно побудованим бесідам і навчанню кожна дитина свідомо і активно долає перешкоди, отримує задоволення від кожної роботи.

/Files/images/лин 26.gif

Програма «Малятко-здоров'ятко» реалізується через:

· науково-методичний блок;

· навчально-виховний блок;

· профілактично-лікувальний блок;

· фізкультурно-оздоровчий блок.

Критеріями оцінювання роботи по оздоровленню слід вважати:

· рівень організації профілактично-лікувальної, фізкультурно-оздоровчої, еколого-валеологічної освіти;

· рівень професійної майстерності медичних та педагогічних працівників;

· досягнення успіхів у зміцненні фізичного, психічного, духовного, соціального здоров'я дітей;

· пошук сучасних ефективних форм і методів організації навчального, виховного, оздоровчого процесу в ДНЗ;

· орієнтування на розвиток особистості;

· популяризація досвіду роботи колективу;

· формування громадської думки, щодо сучасної організації роботи з дітьми в ДНЗ.

/Files/images/лин 26.gif

Мета програми:

Створення оптимальних умов для фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку та здоров'я дітей. Збереження та зміцнення здоров'я дітей, зниження захворюваності.

/Files/images/лин 26.gif

Завдання програми:

1. Вивчення, розробки, напрацювання, впровадження в практику роботи новітніх технологій, сприяння розвитку здоров'я дошкільників.

2. Науково-методичне, медичне забезпечення освітньої, оздоровчої, виховної роботи в ДНЗ.

3. Створення бази даних по результатах оцінки ефективності щодо оздоровлення дітей та змістове технічне забезпечення заходів.

4. Співпраця з батьками з питань оздоровлення дітей.

5. Домогтися якісної результативності організації оздоровлення дітей.

/Files/images/лин 26.gif

Модель реалізації програми:

1. Науково-методичний блок.

2. Навчально-виховний блок.

3. Профілактично-лікувальний блок.

4. Фізкультурно-оздоровчий блок.

/Files/images/лин 26.gif

Зміст програми:

1. Науково-методичний блок:

· Розробка, апробація та впровадження в практику роботи системи здоров'я зберігаючих, здоров'язміцнюючих, здоров'яформуючих технологій у практику роботи дошкільного закладу.

· Розробка програми оздоровлення дітей дошкільного віку «Малятко-здоров’ятко».

· Забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини, його здоров'я в дитячому середовищі.

· Проведення дослідно-експериментальної роботи з теми: «Система роботи дошкільного закладу компенсуючого типу».

· Методичне забезпечення оздоровчо-педагогічного процесу в ДНЗ.

/Files/images/блок 1.jpg

2. Навчально-виховний блок:

- Спрямування змісту освітньо-виховної, розвивальної діяльності на утвердження пріоритету здоров'я:

· еколого-валеологічного напрямку;

· безпеки життєдіяльності дошкільнят;

· забезпечення здорового способу життя;

· формування фізичного, психічного, духовного, соціального здоров’я;

· спільна робота дошкільного закладу, сім’ї та громадськості.

/Files/images/блок 2.jpg

3. Профілактично-лікувальний блок:

· Розробка системи лікувально-профілактичної роботи по зміцненню здоров'я і підвищенню імунітету дітей;

· Щорічне проведення спеціалістами диспансерного огляду дітей, виявлення патологій;

· розробка рекомендацій та введення їх в дію;

· співпраця з Київським інститутом екології людини відповідно програми "Екологічний дошкільний заклад";

· проведення екологічного обстеження дітей по виявленню стану забруднення організму дитини (методом акупунктурної діагностики з веденням паспорта здоров'я для кожної дитини);

· очищення організму природними ентеросорбентами (висівками, харчовими добавками);

· зниження захворюваності верхніх дихальних шляхів;

· зниження ризику захворюваності щитовидної залози препаратами йоду (ламінарія, йодована сіль).

· антикарієсна програма;

· раціональне, збалансоване, вітамінізоване харчування;

· співпраця з Київським обласним фізкультурним диспансером по виявленню захворювань опорно-рухового апарату;

· для профілактики опорно-рухового апарату застосовувати препарати кальцію;

· проведення профілактичного масажу та лікувально-оздоровчих заходів;

· проведення санітарно-профілактичної роботи серед батьків та співробітників ДНЗ щодо здорового способу життя.

/Files/images/блок 3.jpg

4. Фізкультурно-оздоровчий блок:

· збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності;

· розвиток захисних функцій організму шляхом загартування, підвищення опірності організму до різних захворювань;

· формування життєво-важливих видів рухових дій (біг, ходьба, метання, лазіння); фізичних якостей (швидкості, сили , гнучкості);

· виховування вольових та моральних якостей;

· формуванню правильної постави, проведення профілактики порушень осанки, плоскостопості, простудних захворювань;

· оволодіння дітьми системою знань про самого себе, свій організм, безпеку життєдіяльності, користь фізичної культури та спорту;

· виховання бажання бути здоровим, радіти здоров'ю;

· створення позитивного емоційного середовища.

/Files/images/БЛОК 4.jpg

Моніторинг:

· проведення диспансерного медичного обстеження дітей лікарями- спеціалістами;

· проведення екологічного обстеження дітей;

· щорічний аналіз стану профілактично-лікувальної, фізкультурно-оздоровчої, просвітницької роботи;

· вивчення рівня сформованості мотивації на здоровий спосіб життя дітей та родини;

Створення інформаційного банку даних за розділами:

· результати моніторингу стану здоров'я дітей;

· підбір медичних, методичних та психолого-педагогічних посібників, розробок по даній проблемі;

· узагальнення перспективний педагогічний досвід.

/Files/images/лин 26.gif

Керівництво програмою:

1. Районний відділ освіти.

2. Районний інформаційно-методичний центр.

3. Міська дитяча поліклініка.

4. Київський інститут екології людини.

5. Київський обласний фізкультурно-оздоровчий диспансер.

6. Адміністрація дошкільного закладу "Ромашка".

/Files/images/лин 26.gif

Результативність програми:

1. Поліпшення фізичного, психічного, соціального та духовного стану та здоров'я дітей.

2. Зниження забрудненості організму.

3. Зниження ризику захворюваності дітей на ГРЗ, ГРИП, інфекційні захворюваності.

4. Виправлення постави, попередження виникнення захворювань опорно-рухового апарату.

5. Попередження плоскостопості дітей.

6. Організація та дотримання дітьми та працівниками оптимального рухового режиму, раціонального харчування, правил санітарії та особистої гігієни, загартування, позитивно-емоційного стану.

7. Вчасне виявлення екологічного забруднення організму дітей.

8. Збагачення знань про свій організм, екологічну безпеку.

9. Оптимальний рівень сформованості позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

10. Результатом просвітницької та профілактично-оздоровчої роботи має бути упередження і зменшення кількості випадків дитячого травматизму, дорожнього та пожежного травматизму, отруєнь, кількості інфекційних захворювань.

11. Позбавлення вад мовлення дітей.

12. Забезпечення психологічного-педагогічного супроводу розвитку дітей, їх емоційного стану.

/Files/images/лин 02.gif

/Files/images/ЗДОР.jpg/Files/images/лин 26.gif

/Files/images/зміст.jpg

ЗМІСТ ЗАХОДІВ ПО ОЗДОРОВЛЕННЮ ДІТЕЙ

Полоскання ротової порожнини:

- настоями трав календули, шавлії та йодно-сольовим 1% розчином щоденно.

Інгаляції:

- ефірними маслами і травами для профілактики верхніх дихальних шляхів та недолікованим дітям, перехворівшим ГРЗ, бронхітами, пневмонією за призначенням лікаря.

Масаж:

- 10-ти денний курс профілактичного масажу два рази на рік для запобігання захворювань верхніх дихальних шляхів.

Самомасаж:

- сухе обтирання рукавичкою після денного сну, точковий масаж та різні види масажу під час занять.

Аромотерапія:

- в осінньо-весняний період для профілактики ГРИПу ароматизація груп, кабінетів та приміщень, де перебувають діти, маслами та бальзамами екологічно чистих трав, аромофітоіонізаторами.

Вітамінізація:

- постійно з інтервалом в два тижні діти вживають вітаміни (Ревіт, Гексаніт, Аскорутін), восени та навесні, а також під час епідемії ГРИПу – аскорбінову кислоту та вітаміни групи В.

Радіопротектори:

- ентеросорбенти, клітковина, висівки.

Імунотерапія:

- восени і навесні ехінацея, елеутерокок, «чудо-мед» з квітковим пилком і спірулиною, ламінарія, росторопша плямиста, пектінове драже, карателька.

Загартовуючи процедури:

- тупцювання по сольовій доріжці за Рижським методом щоденно після денного сну.

Синглентно-киснева пінка:

- 10 денний курс вживання кисневих пінок тричі на рік для підвищення імунітету та профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів.

Фізіотерапія:

- тубус-кварц, лампа «Солюкс», біотрон «Компакт-3»,Тубус-кварц "УФІТ-Сонечко", Апарат "Алмаг", Компресорний інгалятор "Омрон", Інгалятор "Небулайзер" для профілактики захворювань ГРЗ та дітям перехворівши бронхітами, пневмонією, отітами.

Фітотерапія:

- фіточаї, лікувальні бальзами для поліпшення бронхо-легеневої системи і шлунково-кишкового тракту з інтервалом два тижні.

Раціональне та калорійне харчування:

- Соки, фрукти, овочі, кисло-молочні біопродукти.

/Files/images/лин 27.gif

Е Т А П И

оздоровлення дітей

Назва заходуТермін
Полоскання ротової порожнинищоденно
Інгаляція з "Вулкан"щоденно
Індивідуальні інгаляціїза призначенням
Профілактичний масажза графіком
Лікувальний масажза призначенням
ЛФКза графіком
Іонотерапія (іонізація)щоденно
Аромотерапія комплекснащоденно
Оздоровчо-розвивальні хвилинкищоденно
Загальна вітамінізаціяпротягом року
Пшеничні висівкипротягом року
"Чудо-мед", "Карателька"протягом року
Антикарієсна програма2 рази на рік
Загартовуючи процедурипротягом року
Магніто-резонансна терапіяпротягом року
Сиглентно-киснева пінка3 рази на рік
Використання ламп "Соліком"за призначенням
Використання апарату Фроловаза призначенням
УФО "Тубус-кварц"за призначенням
ІФО "Солюкс"за призначенням
Тубус-кварц "УФІТ-Сонечко"за призначенням
Апарат "Алмаг"за призначенням
Компресорний інгалятор "Омрон"за призначенням
Інгалятор "Небулайзер"за призначенням
Біоптронза призначенням
Музикотерапіящоденно
Акупунктурна діагностика2 раз на рік
Кольорова терапіящоденно
Укріплення легеневої системищоденно
Казкотерапіящоденно
Озонування приміщеньщоденно
Озонування води для питтящоденно
Пектинове дражеза графіком

/Files/images/лин 27.gif

П Е Р Е Л І К

медичного обладнання по ДНЗ

Назва обладнання В наявності
Тубус-кварц УГЕ-11
Тубус-кварц "УФІТ-Сонечко"3
Лампа "Солюкс"5
Аромофітоіонізатор "КАФ"6
Апарат "Алмаг"1
Компресорний інгалятор "Омрон"1
Інгалятор "Небулайзер"1
Апірат "МІТ-С" для сиглентно-кисневої пінки2
Інгалятори індивідуальні "Ментоклар"6
Масажний стіл1
Вібромасажер1
Біоптрон "Компакт-3"1
Велотренажер1
Прилад для магніто-резонансної терапії1
Електричний інгалятор "Вулка-1"1
Лампи Чіжевського10
Бактеріцидні лампи10
Дихальний апарат Фролова4
Апарат для акупунктурної діагностики1
Сольові лампи "Соліком"10
Апарат ультрафіолетового опромінювання "Промінь"2
Іонізатор "Гипократ"1
Аромоіонізатор "Оазис"1

/Files/images/лин 27.gif


/Files/images/озд 1.JPG/Files/images/озд 2.JPG/Files/images/озд 3.JPG/Files/images/озд 4.JPG/Files/images/озд 5.JPG/Files/images/озд 6.JPG/Files/images/озд 7.JPG/Files/images/озд 8.JPG/Files/images/озд 9.JPG/Files/images/озд 10.JPG/Files/images/озд 11.JPG/Files/images/озд 12.JPG/Files/images/озд 13.JPG/Files/images/озд 14.JPG/Files/images/озд 15.JPG/Files/images/озд 16.JPG/Files/images/озд 17.JPG/Files/images/озд 18.JPG/Files/images/озд 19.JPG/Files/images/озд 20.JPG/Files/images/озд 21.JPG/Files/images/озд 22.JPG/Files/images/озд 23.JPG/Files/images/озд 24.JPG/Files/images/озд 25.JPG/Files/images/озд 26.JPG/Files/images/озд 27.JPG/Files/images/озд 28.JPG/Files/images/озд 29.JPG/Files/images/озд 30.JPG/Files/images/озд 31.JPG/Files/images/озд 32.JPG/Files/images/озд 33.JPG/Files/images/озд 34.JPG/Files/images/озд 35.JPG/Files/images/озд 36.JPG/Files/images/озд 37.JPG/Files/images/озд 38.JPG/Files/images/озд 39.JPG/Files/images/озд 40.JPG/Files/images/озд 41.JPG/Files/images/озд 42.JPG/Files/images/озд 43.JPG/Files/images/озд 44.JPG/Files/images/озд 45.JPG/Files/images/озд 46.JPG/Files/images/озд 47.JPG/Files/images/озд 48.JPG/Files/images/озд 49.JPG/Files/images/озд 50.JPG/Files/images/озд 51.JPG/Files/images/озд 54.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 128