/Files/images/герб.jpg

/Files/images/Ukraine.gif

Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Зростити і виховати таку генерацію українців, духовно багатих/Files/images/патр гі.jpg особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій би система виховання, навчання і розвитку ґрунтувалася на передових ідеях вітчизняної і зарубіжної філософії, засадах української етнопедагогіки, прогресивній науково-педагогічній думці і яка б органічно синтезувала суспільні освітні впливи та родинне виховання.

Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей. У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

/Files/images/IMG_3481.JPG

До основних завдань патріотичного виховання

дошкільнят належать:

· формування любові до рідного краю

(причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка,міста);

· формування духовно-моральних взаємин;

· формування любові до культурного спадку свого народу;/Files/images/2016 01 06 2.JPG

· виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

· почуття власної гідності як представників свого народу;

· толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

/Files/images/1830178qyjed01h98.gif

Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що зазначені. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

Методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння ними знаннями про рідний народ, його/Files/images/11.03.16..JPG Батьківщину і на цій основі — розвиток національних рис і якостей молодого покоління.

Зміст знань про рідну країну в попередніх програмових документах, як відомо, ототожнювався із змістом суспільного життя. У програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні цей зміст розглядається в контексті формування уявлень про країни світу, а також через порівняння з іншими країнами та пошук подібності та відмінності між ними.

До проблем виховання молодого покоління на засадах/Files/images/патр 1.JPG патріотизму в різні часи зверталися такі класики педагогічної науки, як Г. Сковорода, К. Ушинський, О. Огієнко, С. Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинського, Г.Ващенко та інші видатні вчені.

Особливо цінною для сучасної практики є педагогічна спадщина талановитого українського педагога-гуманіста, педагога-новатора і філософа В. Сухомлинського. Запропоновані ним форми і методи освітнього впливу на дитячу особистість актуальні й тепер. Він вбачав пріоритет у формуванні нового покоління свідомої молоді, вихованні справжніх патріотів, що по-справжньому люблять Батьківщину, горді за свій народ та його історичне минуле, відповідальні за його майбутнє./Files/images/патр 2.JPG

Цю найважливішу закономірність виховання видатний педагог визначав по-своєму: виховувати маленьку дитину так, щоб у неї були цінності душі, які дісталися їй дорогою ціною. Саме в дошкільному віці, коли дитина дуже чутлива до емоційних впливів і схильна до наслідування, створюються сприятливі умови для того, щоб поступово розкрити їй зміст народної і світової спадщини через мистецькі твори, етику людських взаємин, сформувати перший практичний досвід прояву душі стосовно рідних та близьких людей, рідної домівки, отчого краю з його природою, історією і традиціями, рідної мови, - всього, з чого для кожного починається Батьківщина. «Батьківщина починається для дитини з шматочка хліба і ниви пшениці, з лісової галявини і блакитного неба над маленьким ставом, з пісень і казок матері над колискою»

Педагоги нашого дошкільного закладу будують виховний процес з дітьми на гуманістичних та патріотичних ідеях В. Сухомлинського, викладених у його літературних творах для дітей на тему родинних стосунків, шанування свого народу, любові до рідної домівки і краю з його людьми, природою, традиціями. Ми реалізуємо ідеї видатного педагога про створення освітнього закладу як осередку культури, де «…панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги і рідного слова».

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму./Files/images/патр 3.JPG

Справді, якщо патріотизм – це почуття приязні, відданості, відповідальності і т.д. до своєї Батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною (до чого-небудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках).

Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьківщини, вона повинна навчитися/Files/images/патр 6.JPG співпереживанню взагалі як людському почуттю. Захоплення просторами країни, її красою та природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться трудитися на благо Батьківщини, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці.

Патріотичне почуття за своєю природою багатогранне, воно об’єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, а також фізичний розвиток і передбачає вплив на кожну із сторін для отримання єдиного результату.

/Files/images/пат 1.JPG/Files/images/пат 2.JPG/Files/images/пат 3.JPG/Files/images/пат 4.JPG/Files/images/пат 5.JPG/Files/images/пат 6.JPG/Files/images/пат 7.JPG/Files/images/патриот 2015.jpg/Files/images/пат 9.JPG/Files/images/пат 10.JPG/Files/images/пат 11.JPG/Files/images/пат 12.JPG/Files/images/пат 13.JPG/Files/images/пат 14.JPG/Files/images/пат 15.JPG/Files/images/пат 16.JPG/Files/images/пат 17.JPG/Files/images/пат 18.JPG/Files/images/пат 19.JPG/Files/images/пат 20.JPG/Files/images/пат 21.JPG/Files/images/пат 22.JPG/Files/images/пат 23.JPG/Files/images/пат 24.JPG/Files/images/пат 25.JPG/Files/images/пат 26.JPG/Files/images/пат 27.JPG/Files/images/пат 28.JPG/Files/images/пат 29.JPG/Files/images/пат 30.JPG/Files/images/пат 31.JPG/Files/images/пат 32.JPG/Files/images/пат 33.JPG/Files/images/пат 34.JPG/Files/images/пат 35.JPG/Files/images/пат 36.JPG/Files/images/пат 37.JPG/Files/images/пат 38.JPG/Files/images/пат 39.JPG/Files/images/пат 40.JPG/Files/images/пат 41.JPG/Files/images/пат 42.JPG/Files/images/Слайд1.JPG/Files/images/у 2.JPG/Files/images/у 3.JPG/Files/images/у 4.JPG/Files/images/у 5.JPG/Files/images/у 6.JPG/Files/images/у 7.JPG/Files/images/у 8.JPG/Files/images/у 9.JPG/Files/images/у 10.JPG/Files/images/у 11.JPG
Кiлькiсть переглядiв: 17