Правове виховання

«Перш ніж дитина осмислить усю глибину тієї істини, що вона – громадянин своєї країни, і це покладає на неї великі обов’язки, вона має навчитись платити добром за добро,творити своїми силами щастя і радість іншим людям» (В.О.Сухомлинський)

/Files/images/зар 9.png

Незважаючи на те, що ти ще маленький, ти все одно людина, яка має права.

Свої права ти можеш знайти у спеціальному документі, який називається Конвенція про права дитини. У цьому документі записані твої права, якими ти можеш користуватися до 18-ти років, тому що після цього ти стаєш дорослим.

Конвенція є доволі складним документом, тому ми коротко розповімо тобі про твої права:

- Ти маєш право на життя. Ніхто не може позбавити тебе цього найціннішого дару.

- Ти маєш право на піклування і турботу. Це означає, що твої батьки повинні піклуватись про тебе, дбати про твої інтереси.

- Ти маєш право на достатнє харчування та дах над головою. Про це також піклуються твої батьки, а якщо їх у тебе немає, то держава.

- Ти маєш право на розваги. Дорослі повинні будувати для тебе дитячі майданчики та місця проведення дозвілля. Це стосується і театру, в якому повинні також ставитись вистави для дітей./Files/images/дет 3.png

- Ти маєш право на освіту. Хочеш ти того чи ні, але ти повинен ходити до школи. Якщо ти хочеш стати відомою людиною, то ти обов’язково повинен навчатися.

- Ти маєш право на медичну допомогу. Якщо ти поранився, то ти можеш звернутися до лікаря, який тобі допоможе.

- Ти маєш право на приватне життя. Ніхто не може перевіряти твої речі, читати твої листи. Ніхто не може казати тобі погані слова, принижувати тебе.

- Ти маєш право висловлювати свою точку зору, але вона не повинна ображати інших людей.

/Files/images/ПРАВ 1.jpg

ПРАВОВЕ ВИХОВННЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Закон України "Про охорону дитинства"

Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому.

Дітям-дошкільнятам доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободу, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях.

Це ставить перед педагогами нашого дошкільного закладу такі завдання:

- Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права;

- Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей;

- Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей.

Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини.

Перш ніж познайомити дитину з правами, її треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.

Виховання в дусі прав людини ми спрямували на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей.

Знайомство дітей з їхніми правами ми здійснюємо в двох напрямах: "Я і мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: "Мої права - це мої можливості, моя свобода", "Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини".

В нашому дошкільному навчальному закладі створені всі умови для правового виховання дошкільників. В першу чергу, ми починаємо виховувати у дітей почуття власної гідності, поваги до самого себе. Створюємо атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надаємо можливість реалізувати свої людські права.

Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки.

Основна ідея роботи з правового виховання дошкільнят - визнання дитини повноцінної і повноправною особистістю: вільної і відповідальної, яка знає свої права і адекватні способи поведінки у випадках їх порушення, що володіє почуттям власної гідності і з повагою відноситься до інших, здатної на власний вибір і з розумінням сприймає думки і переваги оточуючих./Files/images/ПРАВ 2.jpg

Мета правового виховання дошкільнят: створення умов для виховання майбутнього громадянина правової держави.

Для цього необхідно:

- допомогти кожній дитині проявити свою індивідуальність, разом з тим показати як унікальність, так і рівність кожної дитини;

- вчити толерантно спілкуватися один з одним;

- виховувати вміння мати свою точку зору та з повагою відноситись до думок інших; формувати уявлення про основні потреби дитини (здоров’я, житло, їжа, відпочинок);

- заохочувати дітей до знань про родинні стосунки, особливості різних народів світу, формування розуміння важливості миру в суспільстві.

Основними принципами реалізації програми по правовому вихованнює систематичність роботи по правовому вихованню, взаємозв'язок із заняттями з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом, музичного виховання, вільної, ігровою, театралізованою діяльністю.

/Files/images/0188.jpg

Основними завданнями правового виховання у дошкільному навчальному закладі є:

· створення умов для формування у дітей правової компетентності;

· ознайомлення з соціально-правовими нормами і правилами поведінки у формі, що відповідає віку;

· формування у дітей: соціальної відповідальності, здібностей розуміти і оцінювати свою поведінку і вчинки оточуючих людей, навичок спілкування в різних ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки;

· виховання у дітей шанобливого і терпимого ставлення до людей незалежно від їх походження, расової та національної належності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності, в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;

· сприяння процесу формування у дітей: почуття власної гідності, своєї думки і навичок його вираження, умінь конструктивного вирішення конфліктів і суперечок; виховання поваги до гідності і думки іншої людини;

· створення в дошкільному навчальному закладі правового простору і умов для підвищення кваліфікації вихователів у сфері правового виховання;

· підвищення рівня правової культури педагогічного складу дошкільного освітнього закладу та батьків дітей, які відвідують дитячий сад;

· створення умов для організації взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу з питань правового виховання та залучення батьків у правовиховний процес;

· підвищення рівня соціально-правової захищеності дітей як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї;

· формування у батьків розуміння відповідальності сім'ї за дитину, за дотримання його прав, необхідності створення в родині взаємин, заснованих на розумінні, турботі, ненасильницьких способи спілкування;

· надання необхідної допомоги сім'ям у здійсненні правовиховної діяльності.

Дітям доступні такі чотири групи прав:

1. Права на гідне існуванняі, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.

2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля./Files/images/анк.png

3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.

4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Напрямки роботи з правової культури:

Найважливіша складова правової культури дитини - це правова культура дорослих та їх відповідна поведінка. Саме тому робота з реалізації програми по правовому вихованні дошкільнят розподілена на три напрямки:

І. Робота з колективом ДНЗ

ІІ. Робота з підвищення правової культури батьків

ІІІ. Робота з дітьми.

Терміни, що використовуються в правовому вихованні:

Правовідношення - передбачені юридичними нормами і гарантовані державою суспільні відношення.

Правосвідомість - сукупність знань, уявлень людей про право, їх відношення до права.

Система права - це єдність всіх діючих юридичних норм даної держави і підрозділи на галузі та інститути.

Юридична норма - це загальнообов'язкове правило поведінки, установлене і забезпечене державою.

Закон - це нормативно - правовий акт органу законодавчої влади або самого народу, який регулює найважливіші суспільні відношення, приймається в особливому порядку і володіє юридичною силою.

Держава - це організація політичної влади домінуючої частини населення в соціальнім неодноріднім суспільстві, за допомогою якої забезпечується керівництво його цілісність і безпека, і здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї його частини, а також керівництво справами всього суспільства.

Громадянське товариство - це група вільних рівноправних людей, кожний з яких має можливість бути власником, а також активно брати участь в політичному житті.

Право - це система загальнообов'язкових правил поведінки (юридичних норм), установлених забезпечених державою з метою урегулювання суспільних відношень.

Функції права - це основні напрямки. його впливу на суспільні відношення.

Система законодавства- це комплекс діючих нормативно - правових актів даної держави, пов'язаних між собою одночасно розділених на частини.

Конвенція - міжнародна угода з якогось спеціального питання, яке має обов'язкову силу, для тих держав, які до нього приєднані.

Людина - жива істота, яка володіє мисленням, мовою, здібностями створювати предмети виробництва і користуватися ними.

Громадянин - людина, яка належить до населення даної держави і користується всіма правами, виконує всі обов'язки цієї держави.

Декларація - об'ява, проголошення основних принципів, не маючи обов'язкової сили, рекомендація.

/Files/images/11 230 396.png

Пам’ятка для батьків з правового виховання

Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

1. Коли порушуються права дитини?

• Коли немає безпеки для її життя та здоров’я.

• Коли її потреби ігноруються.

• Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.

• Коли порушується недоторканість дитини.

• Коли дитину ізолюють.

• Коли дитину залякують.

• Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім”ї рішення.

• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки та почуття.

• Коли її особисті речі не є недоторканими.

• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.

2. Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

Як реагує дитина на порушення її прав?

• Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона грубить, блазнює, б’ється, замикається в собі і т.д.)

• Її турбує особиста безпека і любов до неї.

• Вона часто буває в поганому настрої.

• Може втекти з дому.

• Може приймати наркотики або алкоголь.

• Може робити спроби суіциду (замаху на своє життя).

3. Де я можу дізнатись про права своїх дітей?

• Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 року.

• Конвенція про права дитини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 року.

• „Перші кроки”. Посібник для початкового вивчення прав людини. Amnesty International. Easton Str. London.

• Настільна книга для молоді „Твої права”. Міжнародна ліга прав дітей та молоді. Київ 1999 р.

• Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96

• Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8, тел. 228-87-83

4. Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

• Пам’ятати що дитина – це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.

• Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони 101, 102, 103, 104, імена та телефони близьких родичів, сусідів.

• Навчити її казати „Ні”, навчити захищатися, вміти поводити себе безпечно.

• Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.

• Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.

• Пам”ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.

• Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.

• Залучати дитину для створення сімейних правил.

/Files/images/01 01.JPG/Files/images/01 02.JPG/Files/images/01 03.JPG/Files/images/01 04.JPG/Files/images/01 05.JPG/Files/images/01 06.JPG/Files/images/01 07.JPG/Files/images/01 08.JPG/Files/images/01 09.JPG/Files/images/01 10.JPG/Files/images/01 11.JPG/Files/images/01 12.JPG/Files/images/01 13.JPG/Files/images/01 14.JPG/Files/images/01 15.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 17