/Files/images/фото Кудренко меньша.jpg

Кудренко Галина Борисівна

Керує дошкільним закладом „Ромашка” Кудренко Галина Борисівна, яка вже більш сорока п'яти років присвятила вихованню молодого покоління і майже сорок років очолює колектив, забезпечуючи потреби суспільства у створенні умов для розвитку дитини, формування всебічно розвиненої особистості. Під безпосереднім керівництвом Галини Борисівни колектив досяг вагомих успіхів у забезпеченні прав дитини на здобуття дошкільної освіти. Завдяки своєму ентузіазму, високому творчому потенціалу вона згуртовує біля себе людей, чиїм покликанням є виховання дітей, прагнення передати усе найкраще, набуте попередніми поколіннями.

Галина Борисівна – майстер педагогічної справи, "Відмінник освіти України", нагороджена нагрудним знаком "Медаль Софії Русової", орденом "Берегиня України", адже всю свою роботу спрямовує на те, щоб діти росли міцними та здоровими, щоб допомогти їх духовному самовизначенню, підготувати до шкільного життя, життя в соціумі. Надбання керівника на освітянській ниві, зокрема управлінської діяльності, засвідчують високий рівень професійної майстерності педагога. Піклування про здоров'я дитини, визнання його найбільшою цінністю, дало можливість впровадження в освітню систему принципу гуманізації, який став одним із стратегічних принципів організації освітнього процесу.

/Files/images/лин 3.gif

/Files/images/с кер 1.jpgСтруктурно-функціональне управління

оздоровчо-профілактичною роботою

дошкільного закладу компенсуючого типу

Успіх в організації оздоровчо-профілактичної роботи по зміцненню та збереженню фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я дошкільнят, як і в будь-якому аспекті навчального процесу, залежить від правильної його організації. Важливо знати основні напрямки роботи.

Це діяльність:

Адміністративно-господарська - розподіл функціональних обов'язків між членами колективу для забезпечення системи оздоровлення дітей; координація дій вихователів, техперсоналу: створення відповідного навчально-матеріального середовища; медична робота; фінансова діяльність.

Організаційно-педагогічна - організація режиму життя, рухового, санітарно-гігієнічного, світлового, повітряного режиму; організація навчально-виховного процесу та фізкультурно-оздоровчих заходів.

/Files/images/завід 1.JPGНауково-методична - цілеспрямована робота з підвищення науково-теоретичного рівня та фахової майстерності; методична та медична робота з педагогами.

Суспільно-педагогічна - робота з батьками, громадськими організаціями, медичними установами, районними, міськими, обласними адміністраціями та відділами освіти, фізкультурно-оздоровчими центрами.

Організаційно-управлінські дії становлять основу певних підсистем та виконуються людьми, які відповідають за реалізацію їх змісту.

До управлінської підсистеми входять: завідувач дошкільного закладу та його заступники з різних напрямків: з методичної, адміністративно-господарчої, медичної роботи. Між керівником та підлеглими встановлені суб'єктно-об'єктивні відносини. Завідувач визначає керівну систему, а його заступники - керовану.

/Files/images/завід 2.jpgДидактична та виховна підсистеми окреслюють безпосередньо спосіб управління процесом оздоровчо-профілактичної роботи, яка спрямовується на вирішення певних завдань: рухової підготовленості дітей до школи та життя, фізкультурної освіти, фізичного розвитку, зміцнення їх здоров'я та морально-вольових якостей. Ці підсистеми охоплюють вихователів, інструктора з фізичної культури, ЛФК та інших спеціалістів за штатним розкладом, і, власне, дітей.

Науково-методична підсистема забезпечує необхідний професійний рівень усіх членів педагогічного колективу, який безпосередньо впливає на кінцеві результати управлінського процесу. Сюди входять педагогічні ради, медико-педагогічні наради, семінари-практикуми та проблемно-теоретичні семінари, консультації, бесіди, колективні перегляди тощо.

Керівником цієї підсистеми є методист дошкільного закладу. Суспільно-педагогічна підсистема спрямована на співробітництво зі школою та батьками, реалізацію завдань наступності щодо фізичного виховання та оздоровлення дітей, підвищення рівня знань, умінь та навичок батьків щодо організації фізичної культури в сім'ї.

Зміст даної підсистеми забезпечується цілеспрямованою, плідною працею всього колективу дошкільного закладу.

Четвертий рівень управління - це самі діти. Їх покликання відомі - засвоювати різні види гімнастичних рухів, розвивати фізичні якості та закріплювати їх у повсякденному житті (у самостійній руховій діяльності), брати участь у спортивних святах, вечорах-розвагах, вивчати основні правила здорового способу життя, використовувати навички самобезпеки в повсякденні.

/Files/images/завід 3.JPGБатьки відносяться до п’ятого рівня управління, оскільки вони створюють належні умови в родині щодо впровадження засобів оздоровлення дитячого організму, фізичного виховання дітей та зміцнення їх здоров'я, правильного харчування, режиму сну та відпочинку дітей.

Підбиття підсумків процесу управління забезпечується критеріями оцінки діяльності педагогічного складу ДНЗ. За основу таких критеріїв беруться:

· забезпеченість навчально-виховного процесу розвивальним матеріально-спортивним середовищем;

· забезпечення фізіотерапевтичними апаратами;

· забезпечення якістю лікувально-оздоровчих заходів;

· стан фізичного та психічного здоров'я дітей (зниження захворюваності, підвищення фізичного та емоційного тонусу);

· показники рухової підготовленості дітей: високий та середній рівні сформованої рухів, психологічний комфорт дітей:

· високий рівень професійної компетентності всіх педагогів.

/Files/images/завід 4.JPGТака компетентність зумовлюється: комплексним впровадженням у практику новітніх педагогічних, психолого-фізіологічних лікувально-оздоровчих методик та технологій: творчим підходом до організації фізичного гарту дітей; бажанням перейти на більш високий рівень педагогічної кваліфікації.

Модель управління оздоровчо-профілактичним процесом дає можливість забезпечити системність, злагодженість та узгодженість дій всіх учасників педагогічного процесу.

Певну роль в управлінні відіграє робота щодо добору кадрів. Не секрет, що від професійної компетентності вихователів, інструктора з фізичної культури, ЛФК та інших фахівців залежить фізична досконалість малят. Тому в дошкільних закладах освіти з профільною роботою щодо фізичного виховання, оздоровлення у штаті мають бути такі посади: завідувач, його заступник з навчально-виховної роботи (методист), завгосп, вихователі груп, інструктор з фізичної культури, музичний керівник, інструктор з ЛФК, хореограф, лікар, ортопед, медична сестра з лікувально-профілактичної роботи, медсестра-дієтолог, масажист, психолог, кухарі, технічний персонал, помічники вихователів.

На перший погляд, виходить, що всі відповідають за все. і це справді так, бо яку б посаду ми не займали в дитячому садку, однаково відповідально маємо турбуватися про фізичний та моральний гарт, здоров'я дітей. Однак треба пам'ятати і про чіткий розподіл обов'язків між кожним учасником педагогічного процесу. Розглянемо, як це має бути.

/Files/images/лин 24.gif

Завідувач.

/Files/images/завід 5.JPGЗдійснює загальне керівництво системою оздоровлення, забезпечує ДНЗ фізкультурним, медичним обладнанням та інвентарем, дбає про створення умов для проведення різних форм роботи, фізкультурно-оздоровчих заходів згідно з режимом дня. Контролює роботу всіх працівників закладу, стежить, щоб не порушувався оптимальний руховий режим дітей різних вікових груп. Організовує медпрацівників на регулярні обстеження дітей, працює з ними в тісному контакті. Персонально відповідає за життя та здоров'я кожного малюка. Знає, які медичні заходи і в які терміни треба провести в ДНЗ, яка допомога потрібна з його боку та з боку педагогів. Спільно з медичними працівниками, вихователями, інструктором з фізичної культури аналізує та заслуховує на педагогічній раді результати планових лікарських оглядів, планує заходи із загартування дітей, корекції постави, допомагає педагогам встановити індивідуальний режим для дітей другої та третьої медичної груп (слабкі діти). Здійснює організацію калорійного харчування відповідно до вікових особливостей та стану здоров'я дітей, надає допомогу в складанні меню, стежить, аби їжа була різноманітною і багатою на вітаміни.

Так само завідуюча повинна стежити за дотриманням гігієнічних правил в усіх приміщеннях ДНЗ, дбати про те, щоб не порушувався повітряний режим в групових кімнатах, спальнях та фізкультурній залі, щоб прогулянки на свіжому повітрі проводилися будь-якої пори року. Завідуюча здійснює щоденний контроль за роботою всіх членів колективу, причетних до оздоровчо-профілактичної роботи, відвідує заняття, ранкову гімнастику, рухливі та спортивні ігри, фізкультурні заняття на прогулянках. Разом із педагогами аналізує результати їхньої роботи, відзначає позитивне в ній і недоліки, радить, як їх усунути.

/Files/images/завід 6.jpgПереглядає документацію вихователя, інструктора з фізичної культури. Дбає про підвищення фахової майстерності педагогів і медиків.

Пригадаємо найважливіші вимоги, які передбачає діяльність завідувача: зокрема, це вивчення конкретних теоретичних та методичних питань оздоровлення та обговорення їх на педагогічних радах; участь у семінарах-практикумах, педагогічних читаннях, колективних відвідуваннях занять тощо; організація регулярного - щонайменше раз на п'ять років - підвищення кваліфікації педагогів; пропаганда знань з фізичного виховання дітей у сім'ї; підвищення особистого науково-методичного рівня.

/Files/images/лин 24.gif

Методист.

Відповідає за виконання навчальних програм і якість занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм фізичного виховання, скеровує педагогів на досягнення високої щільності фізкультурних занять, дає рекомендації щодо формування у дітей різних вмінь та навичок. Координує: діяльність педагогів з проблем збереження і зміцнення здоров'я дітей, пропагує роботу серед батьків та вчителів з питань фізичного виховання в родині. Знайомить/Files/images/IMG_9681.JPG вихователів з новітніми технологіями фізичного виховання дітей, надає їм допомогу в підвищенні майстерності, зосереджує в методичному кабінеті відповідну літературу та готує стенди новинок методичної літератури.

Саме методист вивчає роботу вихователів, інструктора з фізичної культури, музичного керівника та інших педагогів для складання рекомендацій на майбутнє, вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід не тільки в своєму колективі, з й у районі, місті, області. Оформлює виставки передового досвіду, готує доповіді та виступи на педагогічних радах, методичних об'єднаннях тощо. Проводить колективні перегляди різних форм роботи з фізичної культури, валеології, безпеки життєдіяльності та організовує їх обговорення, вивчає досвід роботи в сім'ї, налагоджує співпрацю з школою. Регулярно проходить курсову перепідготовку при інституті післядипломної педагогічної освіти з питань організації системи оздоровчо-профілактичної роботи у дошкільному закладі.

/Files/images/лин 24.gif

Інструктор з фізичної культури та ЛФК.

Організовує фізичне виховання дітей у тих вікових групах, де працює за штатним розкладом, несе цілковиту відповідальність за виконання програми з фізичної культури. Двічі на тиждень проводить навчальні заняття з фізичної культури, де формує рухові вміння і навички, фізичні якості, виховує морально-вольові риси характеру. Постійно дбає про використання ефективних методів та прийомів, віднаходить оптимальні способи організації дітей на заняттях, аби сприяти підвищенню їх рухової активності. Разом з вихователями груп, музичним керівником та батьками проводить спортивні свята,/Files/images/11.07.04.16.JPG раз на місяць спортивні розваги в кожній віковій групі, дні здоров'я. Формує у дітей знання про здоровий спосіб життя, роль гігієни та занять фізичними вправами для людини, вчить надавати в разі потреби першу медичну допомогу. Забезпечує дотримання правил безпеки на фізкультурних заняттях. Проводить індивідуальні корекційні заняття з дітьми, які відносяться до спеціальної медичної групи, здійснює корекцію вад постави (за умови, якщо в дитсадку відсутня посада інструктора ЛФК). Разом із завідувачкою, методистом та вихователями дбає про зміцнення матеріальної бази з фізичного виховання (обладнання фізкультурної зали та майданчика); радить вихователям груп, як краще обладнати групи дрібним фізкультурним інвентарем, створити спортивний куточок. Регулює використання (за/Files/images/сп.JPG графіком) фізкультурного інвентаря різними віковими групами для проведення занять з фізичної культури, вправ спортивного характеру чи рухливих ігор під час прогулянок. У дошкільних закладах, де є стаціонарний басейн, інструктор з фізкультури може виконувати функції інструктора з плавання - за наявності спеціальної підготовки. Він здійснює також систематичний облік рухової підготовленості дітей кожної вікової групи та календарно-оперативне планування фізкультурних занять; бере участь у розробці сценаріїв фізкультурних свят та розваг, в організації та проведенні пішохідних переходів, добирає разом із музичним керівником музику для супроводу фізкультурних занять, ранкової гімнастики, спортивних свят, розваг; надає практичну та організаційно-методичну допомогу вихователям усіх груп та музичному керівникові з метою координації роботи з фізичного виховання дітей.

/Files/images/тур 1.JPGОдне з важливих завдань інструктора з фізвиховання - робота з батьками. Йому належить готувати на батьківські збори корисну інформацію з питань застосування фізичних вправ, загартування, навчання рухливих ігор та вправ спортивного характеру в сім'ї, давати індивідуальні консультації батькам. Так само слід підтримувати тісний зв'язок зі спортивними (загальноосвітніми) школами, позашкільними установами, де діти зможуть удосконалювати свої вміння після дитсадка.

/Files/images/лин 24.gif

Вихователь групи.

Персонально відповідає за життя і здоров'я кожної дитини, її всебічний розвиток. Визначає режим життя вихованців, вчить їх правил особистої гігієни. Навчає вправ гігієнічної гімнастики після денного сну загартувальних процедур, заохочує до такої діяльності.

/Files/images/завід 7.JPGУпродовж дня, тижня, місяця, року вихователь визначає комплексний руховий режим відповідно до віку дітей: рухливі та спортивні ігри, вправи, заняття з фізичної культури на денній прогулянці, фізкультурні паузи між заняттями та фізкультурні хвилинки, пішохідні переходи, самостійну рухову діяльність тощо. Разом з інструктором бере участь у закріпленні та вдосконаленні рухових умінь і навичок дітей, у формуванні фізичних якостей та вихованні морально-вольових рис характеру, збагаченні валеологічних, екологічних знань малят та безпеки життєдіяльності. Бере також участь у проведенні контрольних занять з визначення рівня рухової підготовленості дітей, спортивних розваг або організовує їх сам, коли в штаті немає інструктора.

Завважимо, що за будь-якої умови кожний вихователь повинен мати досить високий рівень професійної компетенції з питань теорії та практики фізичного виховання дошкільнят, вміти методично грамотно проводити всі організаційні форми з фізичної культури (заняття, ранкову гімнастику, рухливі ігри тощо), кваліфіковано планувати та вести облік роботи, комплексно вирішувати оздоровчі, освітні та виховні завдання з урахуванням анатомо-фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей дітей, передбачати всі заходи щодо запобігання дитячого травматизму, забезпечувати дотримання малятами правил етикету під час фізкультурних занять.

Завдання вихователя - формувати і повсякчас підтримувати інтерес дітей до самостійної рухової активності, створювати з цією метою відповідне/Files/images/тан 3.JPG середовище (йдеться про обладнання фізкультурного куточка, зали, майданчика). Якщо заняття проводить інструктор, вихователь на прогулянках закріплює у дітей навички виконання рухів. Разом із медичними працівниками він контролює стан здоров'я та фізичний розвиток дошкільнят, дбає про їх щоденне перебування на свіжому повітрі. Бере участь у семінарах-практикумах, педагогічних читаннях, консультаціях для батьків з питань фізичного виховання, постійно співпрацюючи з родинами. Ще одна суттєва заувага, вихователь повинен дбати і про власну спортивну форму, аби слугувати дітям за наочний приклад.

/Files/images/лин 24.gif

Сестра медична по оздоровленню, медична сестра.

/Files/images/завід 8.JPGЗабезпечує повсякденний медичний контроль за станом здоров'я дошкільнят протягом усього дня: ранковий прийом, термометрію, обстеження малят, які повернулися після хвороби чи перебували у контакті з інфекційними хворими. Організовує проведення поточної дезинфекції, проводить облік відсутніх дітей, встановлює причини їх відсутності, ізолює хворих дітей та забезпечує догляд за ними в ізоляторі, виконує медичні призначення і процедури відповідно до вказівок лікаря. Проводить організацію оздоровчо-лікувальних заходів згідно завдань профільного дошкільного закладу

Оформляє необхідну медичну документацію, організовує систему медичного контролю за: санітарним станом приміщень, групових кімнат, спортивної зали, фізкультурного майданчика, спортивного знаряддя; руховим режимом дітей відповідно до віку і стану здоров'я; харчуванням та загартуванням, гігієнічним вихованням малят. Проводить фізіологічну дозовану пробу з метою встановлення стану здоров'я дитини та її переведення до іншої медичної групи, бере безпосередню участь у лікарському огляді, здійснює антропометричні вимірювання фізичного розвитку малюків.

Одне з важливих призначень медсестри - санітарно-просвітня робота з педагогами та батьками з актуальних питань оздоровлення та фізичного виховання дітей, рекомендації щодо дотримання здорового способу життя в сім'ї, контроль за своєчасним проведенням медоглядів працівників дитсадка.

/Files/images/лин 24.gif

Лікар-педіатр.

Проводить медичні огляди дітей, організовує санітарно-профілактичну та фізкультурно-оздоровчу роботу медичних сестер, допомагає вихователям та інструкторові з фізичної культури у визначенні обсягу рухового режиму дітей, організації загартування, гігієнічного виховання малят. Стежить за фізичним розвитком вихованців та їх фізичною підготовленістю до школи, формуванням валеологічних знань. Проводить медико-освітню роботу з педагогами, батьками та дітьми, оформлює медичну документацію відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України. Забезпечує співпрацю з дитячою міською лікарнею. Керує процесом розподілу дітей на медичні групи за станом їхнього здоров'я.

/Files/images/лин 24.gif

Музичний керівник, хореограф.

Допомагає інструкторові з фізичної культури та вихователеві групи у проведенні фізкультурних занять, ранкової гімнастики, спортивних свят, розваг, приймає участь у складанні сценаріїв, підготовці виступів дітей, добиранні музичного супроводу тощо. Здійснює музичний супровід фізкультурних занять та розваг, організовує рухову діяльність дітей з однією із підгруп у той час, коли інструктор чи вихователь працює з іншою підгрупою. Допомагає дошкільнятам порадами, як ліпше опанувати запропоновані вправи, як зробити свої рухи плавними, граційними. Забезпечує наступність музичних занять і занять з фізичної культури в розучуванні гімнастичних вправ, удосконалює під час танцювальних занять такі основні рухи як ходьба, біг, стрибки, закріплює зміст та правила рухливих ігор.

Музичний керівник так само, як і вихователь, повинен бути професійно компетентним у питаннях фізвиховання дітей, регулярно підвищувати фаховий рівень, відвідувати різні форми методичної роботи в дошкільному закладі, районному (міському) методичному кабінеті.

/Files/images/лин 24.gif

Вчитель-логопед.

Проводить діагностичне обстеження дітей з порушенням мовлення та комплектацію підгруп для дітей з мовленнєвими недоліками, відповідно до мовленнєвого діагнозу та віку дітей.

Регулярно проводить згідно періодів навчання під групові, індивідуальні та фронтальні заняття протягом року, на яких впроваджується корекційно-відновлювальна робота з дітьми, які мають мовленнєві вади.

Використовуючи ігрові методи, форми та прийоми колекційного впливу протягом року вчитель-логопед вправляє вади звуковимови, активізує та збагачує словник , формує граматично правильну вимову.

Вчитель-логопед проводить роботу з вихователями закладу у формі бесід, співбесід, консультацій та семінарів-практикумів з метою ознайомлення зі специфікою логопедичної роботи. Постійно підтримує зв'язок з вихователями, даючи завдання для дітей на другу половину дня.

Проводячи роботу з батьками дітей, які потребують логопеда, які записуються щотижня в індивідуальні зошити. Щотижня в другій половині дня проводиться консультація для батьків.

Вчителем-логопедом оформляється куточок для батьків, в якому надається консультативна інформація.

В логопедичному кабінеті постійно ведеться робота з поповнення його оснащення новим дидактичним та методичним матеріалом.

Вчитель-логопед постійно підвищує свій професійний рівень шляхом ознайомлення з новітньою методичною логопедичною літературою та відвідування методичних об'єднань району.

Приймає активну участь у роботі педагогічних рад, педагогічних годин, дає свої пропозиції щодо організації ефективної допомоги.

Працює згідно графіку затвердженого керівництвом закладу. В кінці року звітує про результати роботи перед навчально-методичним центром практичної психології району.

/Files/images/лин 24.gif

Психолог.

Забезпечує своєчасне і системне методичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки/Files/images/игри 1.jpg і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх та виховних завдань навчальних закладів.

Завдання психологічної служби полягає в системі освіти:

- у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.

- у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного виховання./Files/images/игри 4.jpg

- у профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

Основні види діяльності психологічної служби:

- діагностика – психолог обстежує дітей, визначає причини, що ускладнюють розвиток та навчання, виховання.

- корекція – здійснюється психолого-медико-педагогічна допомога з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку.

- реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, які перебувають в кризовій ситуації, з метою адаптації до умов вжитку та навчання.

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становлення особистості, прогностика.

/Files/images/лин 02.gif

Кiлькiсть переглядiв: 24