Комунальна установа

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) компенсуючого типу

"РОМАШКА"

місто Вишневе

Києво-Святошинський район

Київська область

/Files/images/blesk97.gif

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу “Ромашка” функціонує для дітей віком від 2,6 до 6-ти років, які потребують тривалого лікування та профілактики захворювань органів дихання та опорно-рухового апарату.

В ньому 1 група для дітей раннього віку, 4 групи – дошкільного віку.

ДНЗ забезпечує виконання пріоритетних напрямків діяльності, завдань дошкільної освіти в обсязі державних вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років відповідно до Базового компонента дошкільної освіти „Дитина” та Освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", здійснює освітній, розвивальний, виховний та оздоровчий процес відповідно до індивідуальних здібностей, потреб дитини та запитів батьків. Вся освітня та оздоровча робота спрямована на формування всебічно розвиненої творчої особистості, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

В дошкільному навчальному закладі працює 18 висококваліфікованих педагогів.

Серед них мають: знак “Медаль Софії Русової” – 2 педагоги,

звання “Відмінник освіти України” – 3 педагоги,

звання “Вихователь-методист” – 3 педагоги,

звання "Старший вихователь" - 2 педагоги,

кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії” - 8 педагогів,

“Спецаліст І категорії” – 3 педагоги,

“Спеціаліст ІІ категорії” – 1 педагог,

“Спеціаліст” – 4 педагоги.

/Files/images/лин 17.gif

Пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу:

- Забезпечення кваліфікованої турботи по збереженню та зміцненню фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей з урахуванням екологічної ситуації та вироблення навичок здорового способу життя, закладення основ еколого-валеологічної освіти.

- Створення розвивального предметно-ігрового середовища

- Сприяння формуванню морально-духовних, морально-етичних начал культури спілкування (духовності, душевності).

- Сприяння ділової співпраці родинного та суспільного дошкільного виховання.

- Впровадження новітніх інноваційних оздоровчих та освітніх технологій.

В дошкільному закладі створена атмосфера комфортного особистісного зростання, розвитку та ефективної самореалізації кожної дитини, забезпечення адекватних віковим особливостям дітей психолого-педагогічних та оздоровчо-профілактичних умов для формування і зміцнення всіх компонентів здоров’я.

Організація навчально-виховного процесу в нашому дошкільному закладі ґрунтується на основній закономірності – нерозривному зв’язку й тісній взаємозалежності між основними педагогічними категоріями: навчанням, вихованням, розвитком і здоров’ям. Статус санаторного дошкільного закладу в 2000 році дав можливість запровадити інноваційні оздоровчі технології для вирішення поставлених завдань. Творчим колективом вироблена програма сприяння розвитку здоров’я дитини „Малятко-здоров’ятко”, яка виконується комплексно через оздоровчо-профілактичний, науково-методичний та фізкультурно-оздоровчий блоки. Розроблені методичні рекомендації з теми: „Система оздоровчо-профілактичних заходів в роботі санаторного дошкільного закладу", розглянуті та затверджені на засідання Вченої ради при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, які рекомендовані для впровадження в практику роботи дошкільних закладів області.

Колектив успішно вирішує завдання програми „Екологічний дошкільний заклад”, методичні рекомендації „Екологія довкілля і здоров’я дитини” розроблені та затверджені Вченою радою інституту „Екології людини” під керівництвом професора М. В. Курика. Колектив розпочинає проектну експериментальну діяльність по створенню закладу нового типу „Новий навчальний заклад еколого-здоров’язберігаючого типу” з метою гарантованої екологічної безпеки здоров’я дітей дошкільного віку. Результат роботи з даного питання позитивний, адже моніторинг фізичного стану здоров’я дітей засвідчує зменшення рівня захворюваності, підвищення імунітету. Здоров’ям та всебічним розвитком дітей опікуються кваліфіковані педагоги та медичні працівники. Створені належні умови для розвитку творчого потенціалу педагога, розвитку дитини, зміцнення її здоров’я. Зокрема функціонують музичний зал, спортивний зал, спортивний майданчик, лікувально-оздоровчий комплекс, який включає: масажний, фізіотерапевтичний, психологічний кабінети, кабінет психологічного розвантаження.

/Files/images/игра.jpgОрганізовуючи систему роботи з дітьми, колектив педагогів творчо реалізує завдання фізичного, психічного, соціального здоров’я та розвитку, а також формування духовності як у підростаючого покоління, так і молодих батьків. Система роботи під рубрикою „Духовність – храм душі людської” є надбанням в системі освітньо-виховної роботи та роботи з батьками. Робота в колективі однодумців організована на високому професійному рівні, що дає змогу створенню умов для активної пізнавальної діяльності педагогів, підвищення рівня творчості, особистісному зростанню, відповідно до сучасних вимог. За рейтингом серед дошкільних навчальних закладів району, ДНЗ „Ромашка” займає одне із перших місць та користується авторитетом серед населення міста Вишневого.

Колектив дошкільного закладу „Ромашка” гордиться своїми досвідченими вихователями: Коротинською В. А., Мігович Л. Г., Бойко Т. А., Лєпшеєвою Л. П., вчителем-логопедом Завгородньою Н. О. та медичними працівниками: Струк В. М., Чистяковою Л. М.

Педагогічний колектив має хороші досягнення на педагогічній ниві дошкільної освіти в Києво-Святошинському районі. Атестований в 2008 році з високим рівнем освітньої діяльності, згідно рейтингів між міськими дитячими закладами займає перші місця.

Матеріали з досвідів роботи педагогів занесені до анатованого каталогу обласної педагогічної виставки „Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології”, педагоги мають авторські програми та методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми. Колектив працівників творчий, має високий професійний потенціал, не зупиняється на досягненому, завжди в творчому пошуку.

Г І М Н

ДНЗ "РОМАШКА"

/Files/images/гімн ром.jpg

/Files/images/лин 12.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 57